Jesteśmy z klasą we Wrocławiu.Miasto jest bardzo piękne,jednak mnie najbardziej ucieszyła wycieczka do rezerwatu krajobrazowego Góra Sobótka.To jedno ze świętych miejsc dawnych Słowian.Czy wiesz,że Słowianie,zanim przyjęli chrzest,czcili liczne bóstwa,które-według wierzeń-sprawowały rządy w świecie bogów i ludzi,prowadziły wojny,a nawet zapewniały żywność oddanym im wyznawcom?Największy respekt budził Świętowit-władca wszystkich bogów.Nasi przodkowie budowali świątynie.Niektóre plemiona przechowywały w nich(ale tylko w czasie pokoju)wojenne sztandary z wyobrażeniami bóstw.U Słowian zajmujących tereny nadbałtyckie przy świątyniach powstawały wyrocznie.Dzięki nim kapłani wpływali na politykę plemienia.Przy świątyniach znajdowały się też plemienne skarbce.Słowianie mieli również inne święte miejsca,gdzie modlili się do swoich bogów.Na wydzielonych placach ustawiali posągi pogańskich bóstw.Do miejsc kultu należały,oprócz świętych gór,gaje oraz tereny nad wodami.Współcześni Polacy także świętują dożynki,obchodzą sobótki,ale tylko niektórzy wiedzą,że święta te mają tradycję pogańską.Kapłani odprawili różne rytuały ku czci bóstw.Składali im obrzędowe ofiary z ciasta,zwierząt,a nawet ludzi!Czy możesz w to uwierzyć?Jednak czasy pogańskich ofiar minęły.pora wracać do rzeczywistości! Jutro wyjeżdżamy d o Krakowa,więc muszę się pakować.Nie długo napiszę.Pozdrów wszystkich znajomych!Trzymaj się!

Wybierz z listu przykłady zrozumiałych i uporządkowanych informacji,które ze względu na cel wypowiedz nazywamy wypowiedziami:
*oznajmującymi,
*pytającymi
*rozkazującymi.

Podaj przykłady wypowiedzeń,które ze względu na zabarwienie uczuciowe są:
*naturalne,
*wykrzyknikowe.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T13:16:45+01:00
1.
oznajmujące: Jesteśmy z klasą we Wrocławiu.
pytające: Czy wiesz,że Słowianie,zanim przyjęli chrzest,czcili liczne bóstwa,które-według wierzeń-sprawowały rządy w świecie bogów i ludzi,prowadziły wojny,a nawet zapewniały żywność oddanym im wyznawcom?
rozkazujące: Pozdrów wszystkich znajomych!

2.
naturalne-Miasto jest bardzo piękne,jednak mnie najbardziej ucieszyła wycieczka do rezerwatu krajobrazowego Góra Sobótka.
wykrzyknikowe- Kapłani odprawili różne rytuały ku czci bóstw.Składali im obrzędowe ofiary z ciasta,zwierząt,a nawet ludzi!
5 5 5