Odpowiedzi

2010-02-20T12:59:17+01:00
Przekatna przekroju osiowego walca ma długosc 8 cm i jest nachylona do podstawy walca pod katem o mierze 60 stopni. Oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej walca
D=8cm
d-średnica podstawy
r-promień podstawy
H-wysokość walca

d/D=cos60
d=4cm
r=d/2=2cm

H/D=sin60
H=4√3cm

V=πr²*H
V=π*2²*4√3 cm³
V=16*√3π

Pc=2*πr²+2πr*H
Pc=2πr*(r+H)
Pc=2*π*2*(2+4√3) cm²
Pc=8*π*(1+2√3)cm²