Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T13:10:21+01:00
He is considered the best for the job.
[On jest uważany za najlepszego do tej roboty.]

It's no use crying.
[Nie ma co płakać.]

I can't stand listening to him anymore.
[Nie zniosę słuchania go ani chwili dłużej.]

I'm afraid he didn't get get the message.
[Obawiam się,że nie zrozumiał tej aluzjii.]


I flatly refuse to do such a stupid thing.
[Stanowczo odmawiam zrobienia tak głupiej rzeczy.]


Fancy meeting you here.
[Miło,że Cię tutaj spotykam.]

I agree with you.
[Zgadzam się z Tobą.]

I would prefer to go home.
[Wolałbym iść do domu.]


I can't help loving you.
[Nie mogę przestać Cię kochać.]

it's no good wasting time .
[Nie ma co tracić czasu.]