W firmie Blond zatrudniajacej x osob kobiety stanowią 40% wszystkich pracownikow , a trzy piąte kobiet to bladynki.ile blondynek pracuje w tej firmie??\

Oblicz.
6x-2 razy 3
6x-2 podzielić przez 3
6x-2 razy jedna trzecia
6x-2 :jedną trzecią
6x-2:(-2)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T13:05:22+01:00
2010-02-20T13:07:18+01:00
0,4x - kobiety
0,4x*0,6-blondynki

oblicz
18x-18
x=1

2x-2/3
2x=2/3
x=1/3

2x-2/3
x=1/3

18x-6
18x=6
x=1/3

-3x+1
2 5 2
2010-02-20T13:15:50+01:00
Oblicz:
(6x-2) * 3=18x-6
(6x-2) : 3=2x-2/3
(6x-2) * 1/3=2x-2/3
(6x-2) :1/3=18x-6
(6x-2):(-2)=-12x+1

Analiza zadania:
x - liczba osób pracujacych w firmie

40%x=2/5x - kobiety pracujące w firmie
3/5*2/5x=6/25x - blondynki pracujące w firmie

6/25*100%=600/25%=24%

Odp. W tej firmie pracuje 24% blondynek.
4 5 4