Zad.1 (0-3)
Współczynnik urbanizacji okresla procentowy udział liczby mieszkanców miast
w ogólnej liczbie ludnosci danego obszaru. Wyraa sie go w procentach.
Wu =(Lm÷L) · 100%
Wu- współczynnik urbanizacji
Lm- liczba mieszkanców miast danego obszaru
L- ogólna liczba ludnosci danego obszaru
Na podstawie podanego wzoru oblicz współczynnik urbanizacji w Polsce w
2007r., jesli liczba mieszkanców miast wynosiła 23 380 000; liczba ludnosci w
Polsce: 38 124 000. Podaj odpowiedz.
z góry bardzo dziękuję za rozwiązanie .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T13:17:41+01:00
Wu= (23380000÷38124000) • 100%=61,326199 ≈ 61,32%
1 5 1