Odpowiedzi

2010-02-20T18:04:29+01:00
Rybołustwo i rybactwo jest to pozyskiwanie ze źródeł naturalnych owoców morza takich jak ryby kraby i inne żywe zwierzęta. Pozyskiwane sa przez ludzi za pomocą sprzętu takiego jak kutry które wrzucają do morza sieci lub metalowe klatki na kraby . Po wyłowieniu tych zwierząt sprzedawane sa do ,,drugiej ręki,,
Po cenie ustalonej przez kupców , następnie owoce morza sa przyżądzane i trafiają na stoły na całym świecie. Połowy ryb sa kontrolowane przez różne organy panstwa sa też przypisywane limity dla każdego rybaka, dzięki czemu w morzach i oceanach istnieje jeszcze życie gdyby nie to to ryby i skorupiali zostały by wyłowiome do
cna, dany gatunek mogl by wymrzec. W polsce rybactwo jest dosyć dobrze rozwinięte . Moze troche mało wymysl coś jeszcze
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:40:40+01:00
Rybołówstwo rożni się od rybactwa. Rybołówstwo jest tylko elementem gałęzią która wchodzi w skład rybactwa. Ponad to rybactwo zajmuje się jeszcze hodowla ryb oraz odpowiednimi zabiegami mającymi na celu utrzymanie ekosystemu w odpowiednim stanie.
Wiele państw nadmorskich trudni się tego typu gałęzią gospodarki. Kraje te głownie utrzymują się właśnie z połowów "plonów" wodnych. Rybołówstwo jest nieodzownym elementem gospodarki. Organizacje światowe narzucają normy kontrolując przez to poziom ryb oraz innych zwierząt (owoce morza). Dla niektórych obszarów ważna role również odgrywa akwakultura- jest to hodowla organizmów wodnych i poprzez to właśnie zwiększając się połowy tych oto zwierząt (ryby, mięczaki). Rożne obszary świata stosują równe techniki połowu. Kraje słabiej rozwinięte gospodarczo stosują bardzo prymitywne techniki połowów np. Bangladesz.
W róznych obszarach świata występują tzw. ławice. Najczęsciej ich występowanie zależy od prądów morskich. Jeśli jest on sprzyjający to obszar ten obfity jest w dany gatunek (chodzi tutaj o granice dla 2 prądów ciepłego i zimnego) woda w tym obszarze jest lepiej nasycone tlenem a co za tym idzie jest bardziej sprzyjająca dla organizmów żywych (pożywienie ryb-glony itp.) 20 listopada 2008 roku Komisja Europejska wydała komunikat „Unia Europejska i Region Arktyczny”. Nakreśla on główne planowane działania UE w spornym regionie, mają nimi być m.in. ochrona regionu Arktyki, szczególnie jej środowiska naturalnego.

Rybactwo natomiast poza wyżej opisaną gałęzią obejmuje również marikulturę oraz konchikulture. Marikultura jest to hodowla organizmów morskich (ryb, mięczaków, stawonogów, glonów i in.) w celach konsumpcyjnych i gospodarczych, ale również wykorzystywana w celach rozmnażania innych, rzadkich gatunków morskich stworzeń, forma akwakultury. Hodowla prowadzona jest w wodzie morskiej. Stosowana tylko przez kraje wysokorozwinięte tj. np. Francja, Japonia.
Konchikultura jest to natomiast hodowla małży w celach konsumpcyjnych (ostrygi, omułki i in.) i gospodarczych (perłopławy).
Obie ta przykłady są formą akwakultury.
Morza oraz oceany można wykorzystać na kilka sposobów. Można korzystać z nich poławiając ryby oraz owoce można. Może to również służyć za akwen przydatny do hodowli tych zwierząt.
Odpowiednie dyrektyw światowe nakazują maksymalny rodzaj połowów oraz zakazują przekraczania ilości poławianych zwierząt.

Pozdrawiam i liczę na naj
1 5 1