Natężenie prądu w przewodniku nie zależy od:
A. oporu przewodnika i napięcia między jego końcami;
B. oporu przewodnika i czasu przepływu prądu przez przewodnik;
C. ładunku, który przepłynął przez przewodnik w jednostce czasu;
D. różnicy potencjałów źródła prądu i od oporu przewodnika.
Odpowiedz uzasadnij:

1

Odpowiedzi

2010-02-20T13:54:40+01:00
A. I=U/R - zależy
B. nie zależy (wprawdzie zależy od oporu przewodnika ale nie zależy od czasu przepływu)
C. I=q/t - zależy
D. I=(Va-Vb)/R zależy