Zadanie 1
Aby w obwodzie popłynął prąd elektryczny, musi się w nim znajdować urządzenie nazywane źródłem napięcia
lub źródłem siły elektromotorycznej. Zadaniem tego urządzenia jest wytwarzanie:
A. elektronów, które potem stanowią prąd elektryczny;
B. swobodnych ładunków dodatnich i ujemnych;
C. różnicy potencjałów, która powoduje przepływ prądu;
D. elektronów oraz dodatnich i ujemnych jonów.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T14:00:19+01:00
Odp c wytworzenie różnicy potencjałów
pod wpływem wytworzonego pola elektrycznego następuje przepływ nośników prądu elektrycznego, w metalach są to elektrony które przemieszczają się w kierunku potencjału wyższego