Odpowiedzi

2009-10-14T20:53:44+02:00
Potas + siarka
2 K + S -> K₂S
dwa atomy potasu reagują z jednym atomem siarki tworząc jedną cząsteczkę siarczku potasu.

gal + jod
2 Ga + 3 I₂ -> 2 GaI₃
dwa atomy galu reagują z trzema cząsteczkami dwuatomowego jodu tworząc dwie cząsteczki jodku galu.

arsen (V) + tlen
4 As + 5 O₂ -> 2 As₂O₅
cztery atomy arsenu reagują z pięcioma cząsteczkami dwuatomowego tlenu tworząc 2 cząsteczki tlenku arsenu (V)

azot + wodór
N₂ + 3 H₂ -> 2 NH₃
jedna cząsteczka dwuatomowego azotu reaguje z trzema cząsteczkami dwuatomowego wodoru tworząc dwie cząsteczki wodorku azotu (III) (czyli amoniaku)

brom + wodór
H₂ + Br₂ -> 2 HBr
jedna cząsteczka dwuatomowego wodoru reaguje z jedną cząsteczką dwuatomowego bromu tworząc dwie cząsteczki bromowodoru.
1 5 1