Odpowiedzi

2010-02-20T14:16:34+01:00
Opis burzy:
*zbierają się chmury (w gęstą czarną chmurę)
*jest cicho i spokojnie, wszystko znieruchomiało
*z pastwiska wraca bydło dość szybko
*ptactwo chowa się gdzie tylko może
*jaskółka nie boi się
*ludzie chronią się przed burzą
*widać zachód słońca ale ponury
*zaczyna padać deszcz dżdżysty
*pojawiają się wichry wiatry
*pojawia się trąba powietrzna <niesie ze sobą trawy gałęzie liście>
*mocno intensywny deszcz łączący niebo z ziemią
*pojawiają się pioruny
* deszcz się uspokaja, wichura przechodzi <wichura zerwała mosty, zalała drogi, nie ma dostępu do folwarku>
17 4 17