1) Zapisz refleksje dt. grzechu.
2) Co robisz by być przyjacielem Jezusa? Co dobrego robisz dla innych? Co postanawiasz? (przeczytaj J 15,9-14)
3) Przeczytaj Łk 4,1-13 i zapisz swoje refleksje.
4) Czym jest sumienie?
5) Definicja grzechu.
6) Wypisz twoje uczynki w tym względzie (względzie ciała).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T17:10:52+01:00
1) Gdy obiecamy w spowiedzi,że więcej nie popełnimy tego grzechu,kłamiemy,gdyż pózniej znów go popełniamy.
2)By być przyjacielem Jezusa,trzeba modlić się do niego,uczęszczać we Mszy Świętej,postępować tak,jak On nas naucza.Dla innych wykonujemy wiele dobrych uczynków,przede wszystkim pomagamy rodzicom,oraz innym,kto prosi nas o naszą pomoc.Postanawiamy każdy dzień ufać Jezusowi i żyć tak jak On nas uczy.
3)Człowiek,który wierzy,musi czynić to,czego wymaga Bóg lub Jezus,a nie tego czego chce diabeł,nie trzeba wypełniać diabelskich pokus.
4)Sumienie jest w każdym z nas,sumienie nam podpowiada co jest dobre,a co złe,sumienie nam podpowiada co mamy czynic,a czego nie.
5)Grzech popełniamy wtedy,kiedy zapominamy o Bogu i wypełniamy diabelskie pokusy.
6)W tym wypadku musisz napisac z uczynków miłosierdzia co do ciała te zdania,które wypełniłeś w życiu,np.Głodnych nakarmiłem,spragnionych napoiłem itp.
12 3 12