Odpowiedzi

2010-02-20T14:32:49+01:00
1. Gęstość, Tempetaura topnienia i temeratura wrzenia rośnie ze wzrostem długości łańcucha węgłowego ( ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce).
2. CnH₂n₊₂ - wzór ogólny alkanów
H₂n₊₂ = 16H / /H
₂n₊₂ = 16 / -2
2n = 14 / /2
n=7

C₇H₁₆ - wzór tego węglowodoru.