Odpowiedzi

2010-02-20T14:54:07+01:00
Jest ona najdawniejszą polską pieśnią religijną. Jej najstarszy, dwustrofowy przekaz, opatrzony nutami, zachował sie w odpisie z 1407 roku. Najczęściej przyjmuje sie, że powstał ona w pierwszej połowie XIII wieku. Do dwóch najdawniejszych strof dodano z czasem następne, jednak najstarsza - dwustrofowa - wersja odznacza się wysokim kunsztem artystycznym i jest arcydziełem średniowiecznej poezji polskiej. Pieśń ta zdobyła popularność wśród ówczesnych Polaków.Pierwsza część jest modlitwą skierowaną do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo u Chrystusa i wyjednanie obfitych łask.W drugiej zwrotce prośba skierowana jest do Syna Bożego, aby wysłuchał On modlitw i zesłał proszącym łaskę pobożnego życia, a po śmierci dał im życie wieczne. Obie strofy kończą się zwrotem "Kyrie Eleison", który oznacza "Panie, zmiłuj się nad nami".
1 2 1