Wyrażenia algebraiczne. Dam najlepszą jeśli ktoś mi to zrobi i wytłumaczy!!!

Dla pewnych liczb a,b,c wartości wyrażenia a-2b+4c wynosi 6. podaj dla tych samych liczb a,b,c wartości wyrażeń:

A) -3a+6b-12c

B)4b-2a-8c

C) ½a - b+2c-3

Błagam proszę mi to tez wytłumaczyć!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T14:37:28+01:00
Z treści zadania:
a-2b+4c=6
zauważ, że podpunkt a ma zmienione znaki( plus zamienił się na minus, minus na plus:P)
pomnóżmy zatem ( mozna też podzielić, to nie ma różnicy) przez (-1)
-a+2b-4c=-6
możemy także zauważyć , że liczby te są 3 razy mniejsze od siebie
wiec pomnózmy razy 3
-3a+6b-12c=-18
odp. podpunkt a wynosi (-18)
podpunkt b :

pomnózmy razy 2

2a-4b+8c=12
po przeksztalceniu:
-4b+2a+8c=12
pomnóżmy razy (-1):
4b-2a-8c=-12
odp. podpunkt drugi wynosi -12.
podpunkt c:
podzielmy wszystko przez 2 :
½a-b+2c=3
gdy obustronnie odejmiemy 3 to:
½a-b+2c-3=0
odp. podpunkt c wynosi 0