Zadanie 1.
oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastko w cząsteczce kwasu karboksylowego o masie cząsteczkowej równej 102u.

zadanie 2. napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasy karboksylowego o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T11:34:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
CnH2n+1COOH=102
12n+2n+1+12+16+16+1=102
14n+46=102
14n=56
n=4
C4H9COOH
mC : mH: mO = 5*12 : 10*1 : 2*16
mC : mH: mO = 60 : 10 : 32
mC : mH: mO = 30: 5 : 16

2.
mC9H19OH=144u
CnH2n+1COOH=144
12n+2n+1+12+16+16+1=144
14n+46=144
14n=98
n=7
C7H15COOH (KWAS OKTANOWY)