Uzupełnij czasteczkowe rownania reakcji soli podana metoda. Napisz te rownania w postaci czasteczkowej jonowej i jonowej skroconej.
sol 1 + kwas 1 --> sol 2 + kwas 2

a) Pb (NO(3))(2) + HCl -->
b) ... +.... --> CuS +HCl
c) FeCl(3) + H(3) PO(4) --> ...+...
sol1 zasada 1 --> sol2 + zasada2
a) Na(2)CO(3) + Ba (OH)(2) ---> .... +....
b) ... +... ---> Ca SO(3) + NaOH
c) .... +.... ---> Sr(3) (PO(4))(2) + KOH

potrzebne mi na zaraz !! Pomozcie :))

2

Odpowiedzi

2012-07-31T13:59:48+02:00
2012-07-31T14:12:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)

 

Pb(NO₃)₂ + 2HCl ⇒ PbCl₂ + 2HNO₃

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂ + 2H⁺ + 2NO₃⁻

Pb²⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂

 

b)

 

CuCl₂ + H₂S ⇒ CuS + 2HCl

Cu²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + S²⁻ ⇒ CuS + 2H⁺ + 2Cl⁻

Cu²⁺ + S²⁻ ⇒ CuS

 

c)

 

FeCl₃ + H₃PO₄ ⇒ FePO₄ + 3HCl

Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ ⇒ FePO₄ + 3H⁺ + 3Cl⁻

Fe³⁺ + PO₄³⁻ ⇒ FePO₄

 

============================================

 

a)

 

Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ⇒ BaCO₃ + 2NaOH

2Na⁺ + CO₃²⁻ + Ba²⁺ + 2OH⁻ ⇒ BaCO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

Ba²⁺ + CO₃²⁻ ⇒ BaCO₃

 

b)


Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ ⇒ CaSO₃ + 2NaOH

2Na⁺ + SO₃²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ⇒ CaSO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

Ca²⁺ + SO₃²⁻ ⇒ CaSO₃


c)

 

2K₃PO₄ + 3Sr(OH)₂ ⇒ Sr₃(PO₄)₂ + 6KOH

6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Sr²⁺ + 6OH⁻ ⇒  Sr₃(PO₄)₂ + 6K⁺ + 6OH⁻

2PO₄³⁻ + 3Sr²⁺ ⇒ Sr₃(PO₄)₂

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)