Badając własności cząstek elementarnych, doprowadza się do zderzenia protonów rozpędzonych w dwóch przeciwbieżnych wiązkach. Każda z wiązek ma prędkość 0,9c względem akceleratora. Oblicz, z jaką prędkością proton z jednej wiązki zbliża się do protonu z drugiej wiązki.


PS prosze o dokładne wyjaśnienie i wzory jesli sa konieczne :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:08:19+01:00
Witaj
dane v1 = 0,9c, v2 = 0,9c w przeciwnym kier.
szukane vwzgl
W przypadku prędkości rzędu prędkosci światła występują tzw. efekty
relatywistyczne. Jednym z nich jest zakaz stosowania klasycznych reguł
dodawania prędkości. Klasycznie c + c = 2c i jest to oczywisty błąd, ponieważ
nie ma v > c. Relatywistycznie c + c = c. Wzór na relatywistyczne dodawanie
prędkości brzmi:
v1 + v2
......................wypadkowa v = -------------------
1 + v1*v2/c2
U nas v = 2*0,9c/[1+0,81] = 1,8c/1,81 = 0,9945 c
Prędkość wzgl. pędzących ku sobie protonów wynosi 0,9945 pr. światła.

......................pozdrawiam
4 3 4