Odpowiedzi

2010-02-20T14:59:07+01:00
Z mojego podręcznika:
(skrótk P.Cz oznacza Prawa Człowieka)

PODST DOKUMENTY MIEDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA:
a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- uchwalona przez ONZ w 1948, określa P.Cz. w dziedzinie cywilnej, gosp, politycznej i społ.
b) Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950)- państwa zobowiązały się do przestrzegania podst praw i wolności człowieka. Umożliwia złożenie Skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka.
c) Konwencja o Prawach Politycznych Kobiet (1953)- gwarantuje kobietom równy dostęp do urzędu i funkcji społecznych. W 1979 zawarto konwencję likwidującą wszelkie formy dyskryminacji kobiet.
d) Deklaracja Praw Dziecka (1959)
e) Pakiet Praw Człowieka (1966)- jest to zbiór zasad stanowiących umowę międzynarodową, w którym państwa zobowiązały się zapewnić równouprawnienie w korzystaniu z P.Cz. wszystkim ludziom.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T20:24:43+01:00
A) krajowe
- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
- Karta Praw

b) międzynarodowe
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
- Europejska Karta Socjalna
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
- Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych
1 5 1