Skomentuj słowa rozkazu M. Tuchaczewskiego : ,,Po trupie białej Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. N anaszych bagnetach przyniesiemy wolność wyzyskiwanej ludzkości". Odpowiedz, jakie nadzieje wiązali bolszewicy z pokonaniem Polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T20:54:27+02:00
Bolszewicy myśleli, że po trupach dojdą do celu. Uważali, że gdy napadną na Polskę, cały świat zajarzy się od niej ogniem wojny. Że rozpęta się kolejna wojna światowa. Chcieli potem pomagać tym którzy zostaną wyzyskani.
6 2 6