Zad.1
Przetłumacz zdania na język angielski(Future Simple.konstukcja going to).
1.Czy zamierzasz iść jutro do kina?
2.Myślę,że jutro odwiedzę moją babcię.
3.Tom zamierza zostać aktorem.
4.Ania jest chora i dlatego nie przyjdzie jutro do szkoły.
5.Marek chodzi codziennie na basen,ponieważ zamierza zostać sportowcem.
6.Jaka piękna sukienka!Kupię ją!
7.W domu jest zimno,włączę więc ogrzewanie.
8.W niedzielę będzie zimno.
9.W niedzielę idę do kościoła.
10.Musimy coś z tym zrobić,inaczej będziemy mieli wielki problem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:11:51+01:00
Buttocks.1
Translate on English language sentence(Future Simple.konstukcja going this).
1. you are going to go to cinema tomorrow?
2. Think,that I will visit my grandmother tomorrow.
3. Tom is going to become actor.
4. Ania is ill and therefore it will not come to school tomorrow.
5. Mark walks on pool every day,because it is going to become athlete.
6. the Yak of beauty the dress!I will buy her!
7. In house is cold, I will include so heating.
8. On Sunday will is cold.
9. On Sunday go to church.
10. Have from this something to make, great problem will has differently.
1 5 1