1.Odpowiedz na pytania.
a)Który z kwasów karboksylowych-masłowy czy pentanowy - ma większą liczbę atomów węgla w cząsteczce?
b)Który z kwasów karboksylowych - heksanowy czy propionowy - łatwiej ulega dysocjacji jonowej?
c)Który z kwasów karboksylowych - masłowy czy heptanowy - lepiej rozpuszcza się w wodzie?
d)Który z kwasów karboksylowych ma większą gęstość - kwas o 14 atomach węgla w cząsteczce czy kwas stearynowy ?
e)Który z kwasów karboksylowych tworzy mydła sodowe - octowy czy palmitynowy?
2.Przyporządkuj nazwom zwyczajowym kwasów ich wzory sumaryczne oraz określenie miejsca ich występowania.
Nazwa zwyczajowa Wzór sumaryczny Występowanie
1.kwas mrówkowy A. HCOOH a)olej jadalny
2.kwas stearynowy B.CH3COOH b)stearyna
3.kwas octowy C.CH3-CH(OH)-COOH c)liście szczawiu
4.kwas masłowy D.C3H7COOH d)jad mrówek
5.kwas szczawiowy E.C17H35COOH e)ocet
6.kwas mlekowy F.C17H35COOH f)zjełczałe masło
7.kwas oleinowy G.(COOH)2 g)w mięśniach
H.C2H5COOH podczas pracy fizycznej

1

Odpowiedzi

2010-02-20T15:20:03+01:00

a)Który z kwasów karboksylowych-masłowy czy pentanowy - ma większą liczbę atomów węgla w cząsteczce?
masłowy

b)Który z kwasów karboksylowych - heksanowy czy propionowy - łatwiej ulega dysocjacji jonowej?
propionowy
c)Który z kwasów karboksylowych - masłowy czy heptanowy - lepiej rozpuszcza się w wodzie?
masłowy

d)Który z kwasów karboksylowych ma większą gęstość - kwas o 14 atomach węgla w cząsteczce czy kwas stearynowy ?
o14atomach wegla

e)Który z kwasów karboksylowych tworzy mydła sodowe - octowy czy palmitynowy?
palmitynowy

2.Przyporządkuj nazwom zwyczajowym kwasów ich wzory sumaryczne oraz określenie miejsca ich występowania.
Nazwa zwyczajowa Wzór sumaryczny Występowanie
1.kwas mrówkowy A. HCOOH a)jad mrówek
2.kwas stearynowy B.C17H35COOH b)stearyna

3.kwas octowy C.CH3-ch2-cooh c)ocet

4.kwas masłowy D.C3H7COOH d)zjełczałe masło

5.kwas szczawiowy E.(COOH)2 e)liście szczawiu

6.kwas mlekowy F. f)w miesniach

7.kwas oleinowy G.(COOH)2 g)tłuszcz roslinny
H.kwas mlekowy CH3-CH(OH)-COOH podczas pracy fizycznej
81 3 81