Krzyś kupił 16 butelek wody mineralnej w butelkach zwrotnych. Zwrócił 7 ,a za pozostałe zapłacił. Cena wody mineralnej (bez butelki) była dwukrotnie wyższa od ceny butelki.Jaka była cena wody mineralnej a jaka butelki, jeżeli zapłacił 16,40zł? Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:27:08+01:00
X - cena butelki
2x - cena wody bez butelki
16,40= 7*2x + 9 *3x
16,40=14+27x
16,40=41x
x=0,40
odp. Cena wody to 80gr a cena butelki 40gr.
2010-02-20T15:35:55+01:00
X-cena wody bez butelki
y-cena butelki
x=2y-woda 2 razy droższa od butelki

7x+9*(x+y)=16,4
7x+9x+9y=16,4
16x+9y=16,4
podstawiamy x=2y
16*2y+9y=16,4
32y+9y=16,4
41y=16,4/:41
y=0,4zł-cena butelki

x=2y
x=2*0,4zł
x=0,8zł-cena wody

0,8zł+0,4zł=1,2zł-cena wody z butelką
odp.woda kosztowała 0,8zł(80gr.) a butelka 0,4zł(40gr)
2010-02-20T15:36:04+01:00
16 - 7 = 9 butelek z wodą kupił
Czyli Grześ kupił 9 butelek z wodą + 7 porcji wody bez butelki
x - cena butelki
2x - cena wody
9(2x + x) + 7 razy 2x = 16,40
18x + 9x + 14x = 16,40
41x = 16,40
x = 16,40/41 = 0,40 zł
2x = 2 razy 0,40 = 0,80 zł
odp
cena butelki = 0,40 zł , a cena wody 0,80 zł