Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Qrek
  • Rozwiązujący
2010-02-21T13:59:08+01:00
Z uwagi na to że ostrze frezu lub noża skrawającego tokarki ma swój promień w trybach zapisu programów zarówno G90 jak i G91 zastosowana została Kompensacja promienia narzędzia skrawającego. ( G41 załączenie kompensacji przy skrawaniu zgodnie z ruchem wskazówek, G42 załączenie kompensacji przy ruchu narzędzia skrawającego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, G40 odwołanie kompensacji). Prostymi słowy kompensacja promienia to funkcja, która przenosi punkt zerowy narzędzia w przypadku frezu ze środka narzędzia na okrąg stanowiący krawędź narzędzia, a w przypadku noża tokarskiego z punktu teoretycznego wierzchołka płytki zkrawającej na punkt faktycznego skrawania.
W cyklu programowym aby kompensacja zarówno G41 jak i G42 oraz jej odwołanie zadziałało konieczne jest wykonanie w krótkeigo ruchu z trybem roboczym G1 ( faktyczne załączenie widziane jest przez kombajn dopiero po dwóch krokach programowych)
2 5 2