Von der ersten Minute im College an war ich "Katrin from Germany". Wir sprechen alle Englich, das war die Spreche der Schule und die Spreche unserer Kontakte.
Wir warten Schuler am United World College of the Adreatic in Italien.
Gerade weil im College jeder anders aussah, fiel niemand mehr besonders auf. Ich sah nicht mehr, dass Lukalula, Suraj und Karla dunklere Gesichter hatten als Pilvi. Die Verschiedenheit wurde zur Normalitat.
Zwei Jahre lang waren diese Jugendlichen meine Schulkameraden, meine Freunde. Jetzt kahren wir alle in unser Heimatland zuruck.
Suraj aus Nepal, Lukalula aus Zaire, Karla aus Costa Rica, Pilvi aus Finnland und ich lagen ans in den Armen und weinten. Um uns herum 200 andere aus 74 Nationen, die sich auch in den Armen lagen und weinten. Ich sah in die bekannten Gesichter und wusste, dass ich viele von ihnen zum latzten Mal sah.

2

Odpowiedzi

2010-02-20T16:30:38+01:00
Od pierwszej minuty w sprawie, byłem w college'u, "Katrin z Niemiec". Wszyscy mówią Englich, który był rzecznikiem szkoły i porozmawiać z naszych kontaktów.
Czekamy Schuler w United World College of Adreatic we Włoszech.
Tylko dlatego, że wszyscy w kolegium wyglądało, nikt nie był szczególnie on. I już nie widział, że Lukalula, Suraj i Karla miała ciemniejszy niż twarzy Pilvi. Różnica była do normalności.
Przez dwa lata, te dzieciaki są moi koledzy, przyjaciele. Teraz Kahren wszystkich w naszym kraju z powrotem.
Suraj z Nepalu, Lukalula z Zairu, Karla z Kostaryki, Pilvi z Finlandii i leżałem na rękach i płakał. Wokół nas 200 innych z 74 krajów, którzy również byli w rękach i płakał. Widziałem znajome twarze i wiedziałem, że miał wiele z nich wydawało się latzten razy.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:16:35+01:00
Von der ersten Minute im College an war ich "Katrin from Germany". Wir sprachen alle Englich, das war die Spreche der Schule und die Sprache unserer Kontakte.
Wir waren Schüler am United World College of the Adreatic in Italien.
Gerade weil im College jeder anders aussah, fiel niemand mehr besonders auf. Ich sah nicht mehr, dass Lukalula, Suraj und Karla dunklere Gesichter hatten als Pilvi. Die Verschiedenheit wurde zur Normalität.
Zwei Jahre lang waren diese Jugendlichen meine Schulkameraden, meine Freunde. Jetzt kehren wir alle in unser Heimatland zurück.
Suraj aus Nepal, Lukalula aus Zaire, Karla aus Costa Rica, Pilvi aus Finnland und ich lagen uns in den Armen und weinten. Um uns herum 200 andere aus 74 Nationen, die sich auch in den Armen lagen und weinten. Ich sah in die bekannten Gesichter und wusste, dass ich viele von ihnen zum letzten Mal sah.

Od pierwszej minuty w college'u byłam "Katrin z Niemiemiec". Mówiliśmy wszyscy po angielsku, to był język szkoły i język naszych kontaktów (= znajomych / kolegów). Byliśmy uczniami United World College of the Adreatic we Włoszech. Właśnie dlatego, że w college'u każdy wyglądał inaczej, nikt bardziej (więcej?) się już nie wyróżniał. Nie widziałam już, że Lukalula, Suraj i Karla mieli ciemniejsze twarze niż Pilvi. Ta różnorodność stała się normalnością.
Przez 2 lata ci młodzi ludzie (nastolatkowie?) byli moimi szkolnymi kolegami, moimi przyjaciółmi. Teraz wracamy wszyscy do swojej ojczyzny.
Suraj z Nepalu, Lukalula z Zairu, Karla z Kortaryki, Pilvi z Finlandii i ja leżeliśmy sobie w ramionach i płakaliśmy. Naokoło nas 200 innych z 74 narodów, którzy również leżeli sobie w ramionach i płakali. Patrzyłam w znane twarze i wiedziałam, że wielu z nich widziałam po raz ostatni.