Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:27:25+01:00
Na przykładnie butanu- jego masa cząsteczkowa to 58u. Od tej masy możemy odjąć 2x CH3 (końcówki łańcucha), czyli 2x (12+3=15u). 58u-30u=28u
masa CH2- 14u. Zatem dzielimy 28/14=2- to oznacza, że w cząsteczce są diwe grupy CH2. Czyli- dwie grupy CH2 i diwe CH3 daje nam to C4H10 czyli butan.
Jeśli w cząsteczce są jakieś inne atomy (F, Br, Cl) to odejmujemy ich masę od masy cząsteczki i postępujemy jak powyżej.
Widząc już jakie atomy i w jakiej ilości są w cząsteczce zapisuje y wzór sumaryczny w tym przykładzie C4H10.
Wzór strukturalny zaczynamy od narysowania głównego łańcucha w tym wypadku C-C-C-C. Pamiętając, że każdy atom węgla tworzy 4 wiązania dorysowujemy atomy wodoru CH3-CH2-CH2-CH3 Otzymujemy tym samym wzór grupowy. Rozrysowując wszystkie atomy i wiązania otrzymujemy wzór strukturalny.