Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:42:59+01:00
1. etan: C2H6
C : H
12u*2 : 1u*6
24 : 6
4 : 1

2.butan: C4H10
całkowite:
C4H10 + 13/2 O2 ---> 4CO2 + 5H2O /2
2 C4H10 + 13 O2 ---> 8 CO2 + 10 H2O

półspalanie:
C4H10 + 9/2 O2 ---> 4CO + 5H2O /2
2 C4H10 + 9 O2 ---> 8 CO + 10 H2O

niecałkowite:
C4H10 + 5/2 O2 ---> 4C + 5H2O /2
2 C4H10 + 5 O2 ---> 8 C + 10 H2O
2010-02-20T15:46:43+01:00
1.
Wzór etanu- C₂H₆
Masa cząsteczkowa C= 12u
Masa cząsteczkowa H- 1u

(12u * 2) : (1u * 6)= 24 : 6= 4:1

Odp: Stosunek węgla do wodoru w etanie jest równy 4:1.

2.
Wzór butanu- C₄H₁₀

Spalanie całkowite:
C₄H₁₀ + O₂ --> 4CO₂ + 5H₂O
2C₄H₁₀ + 13O₂--> 8CO₂ + 10H₂O

Spalanie niecałkowite:
C₄H₁₀ + 5O₂ --> 4C + 5H₂O