Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T15:36:16+01:00
Jezus jest dużo większy niż Mojżesz, większe są dzieła jego oraz posłannictwo.Mojżesz powołał lud Boży - naród wybrany Starego Przymierza i przekazał mu Prawo Boże, a Jezus zapoczątkował nowy lud Boży - Kościół, któremu nadał nowe prawo oparte na miłości Boga i bliźniego.Kościół otrzymał od Jezusa jeszcze jeden działający w Kościele Duch Święty.Z tych powodów Jezusa nazywa się nowym Mojżeszem.Oznacza to, że w Jezusie wypełniają się wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu dotyczące roli jaką miał spełnić wobec całej ludzkości oczekiwany Mojżesz.

no a prościej :

ponieważ możemy go porównać do Jezusa. Wskazuje na to wiele dowodów i symboli takich jak np:
-Mojżesz wyprowadził ludzi z Egiptu, Jezus tez
- Mojżesz był w morzu czerwonym, i jest to odpowiednik naszego chrztu.
- Dekalog który wymyślił Mojżesz, to u nas nowe prawo miłości.
-Pustynia na której przebywał Mojżesz, to nasz odpowiednik życia.
7 4 7
2010-02-20T15:36:47+01:00
Mojżesz wyzwolił ród egipski z niewoli.Był tak jakby posłańcem Boga.Ludzie , którzy uwierzyli,odzyskali wolność.
Jezus został zesłany na Ziemię , aby nas odkupić.
To dzięki Jego poświęceniu dziś żyjemy.
Podobnie jak Mojżesz , uratował nas.
7 4 7
2010-02-20T15:36:55+01:00
Ponieważ Jezus tak jak Mojżesz prowadzi lud boży
6 3 6