1. Wskaż ogólne różnice pomiędzy epoką baroku i epoką klasycyzmu.

2. Które z pieśni patriotycznych powstałych w okresie klasycyzmu przetrwały do dziś? Wymień ich tytuły i odpowiedz, jaką rolę odgrywają obecnie.

3. O kim mowa w tej zagadce?
Wiedeń - miasto w Austrii
muzyki przystanią.
Trzech w jednej epoce
geniuszy wydało.

2

Odpowiedzi

2010-02-20T16:17:30+01:00
1. Epoka klasycyzmu charakteryzowała się prostym pięknem, lekkością oraz rownowagą treści i formy. Natomiast w okresie baroku tworzono najróżniejsze opery i np. wariacje.
2."Oda do radości" - hymn Uni Europejskiej i "Dla Elizy" - bardzo popularny i często grany utwór

3.Wolfgang Amadeusz Mozart, Józef Haydn, Ludwik van Beethoven.
42 4 42
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:17:21+01:00
1.W baroku stawiano na bogactwo i upodobanie do kontrastów, natomiast w klasycyzmie zwrócono się ku przejrzystości i równowadze środków artystycznych. Kompozytorzy odeszli od barokowych, skompliowanych form polifonicznych, stosując muzykę homofoniczną.
2. ,,WArszawianka" KArol Kurpiński
M.K Ogiński ,,Polonez: Pożegnanie Ojczyzny"
M.K Ogiński ,,Do Temiry"
Pieśni patriotyczne to pieśni o polskiej kulturze na przestrzeni wieków, ziemi rodzinnej, kulturze, języku, religii. spiewanie ich na uroczystościach takich jak święto Niepodległości czy Uchwalenie Konstytucji 3 maja pozwalają nam na poznanie historii i miłości do Ojczyzny.
3. Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart oraz Ludwig van Beethoven
64 4 64