3. OBLICZ ROZPISZ TO :
8,15 :4 RAZY 3 3,4=
1.a)odwrotnością liczby 1 3,4=
2.OBLICZ(SKRACAJĄC,JEŚLI TO MOŻLIWE)
a)5razy 7,10 =
b)18razy 5 2,3=
c)8,21razy 7,12=
d)2 1,3razy 1 2,7=
e)4 1,6: 15=
f)8,14:15=
g)12: 6,11=
h)4 2,7 :3 1,8=
PROSZE POMUC!TAM GDZIE JEST ODSTEMP TO SĄ PEŁNE LICZBY A TAM GDZIE SĄ PRZECINKI TO SĄ UŁAMKI.


2

Odpowiedzi

2010-02-20T16:44:08+01:00
A)5razy 7,10 =5/1 * 7/10 = 7/2 = 3 i 1/2
b)18razy 5 2,3=18/1 * 17/3 = 6/1 *17/1 = 102
c)8,21razy 7,12=821/100 * 7/12 = 5747/1200
d)2 1,3razy 1 2,7=7/3 * 9/7 = 3
e)4 1,6: 15= 4 1/6 :15/1 = 25/6 * 1/15 = 5/18
f)8,14:15= 8/14 * 1/15 = 4/7 * 1/15 = 7/105
g)12: 6,11= 12/1 *11/6 = 22
h)4 2,7 :3 1,8= 30/7 : 25/8 = 30/7 * 8/25 = 48/40

3. OBLICZ ROZPISZ TO :
8,15 :4 RAZY 3 3,4= 8/15 :4/1 *3 3/4 = 8/15 * 1/4 *15/4 = 1/2 ((4 skróci sie z 8, 15 z 15, 2 z 4 = 1/2 ))
1 5 1
2010-02-20T17:03:21+01:00
1.a)odwrotnością liczby 1¾ jest ⁷/₄
2.a)5* ⁷/₁₀ (skracamy 5 i 10)=⁷/₂=3½
b)18* 5⅔=18* ¹⁷/₃ (skracamy 18 i 3)=102
c)⁸/₂₁* ⁷/₁₂ (skracamy na skos: 8 i 12 oraz 7 i 21)=⅔+⅓=1
d)2⅓* 1²/₇=⁷/₃ * ⁹/₇ (skracamy na skos:7 i 7 oraz 3 i 9)=3
e)4⅙ : 15=²⁵/₆ * ¹/₁₅ (skracamy 25 i 15)=⁵/₁₈
f)⁸/₁₄ :15= ⁸/₁₄ * ¹/₁₅ (skracamy 8 i 14)=⁴/₁₀₅
g)12: ⁶/₁₁=12 * ¹¹/₆ (skracamy 12 i 6)=22
h)4²/₇ : 3⅛= ³⁰/₇ * ⁸/₂₅ (skracamy 30 i 25)=⁴⁸/₃₅=1¹³/₃₅
3.⁸/₁₅ : 4 * 3¾=(⁸/₁₅ * ¼) * ¹⁵/₄ (w nawiasie skracamy 8 i 4)=
=²/₁₅ * ¹⁵/₄ ( skracamy 2 i 4 oraz 15 i 15)=½