Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T15:53:48+01:00
Punkty P=(x,y) i P'=(-x,y) są symetryczne względem osi OY,
gdy ich pierwsze współrzędne są liczbami przeciwnymi, a drugie współrzędne są takie same
A=(-3,4) i A' =(3,4)
B=(-1,-2) i B' =(1,-2)
Odp. Końce odcinka A'B' symetrycznego do odcinka AB mają
współrzędne A'=(3,4), B'=(1,-2).