Potrzebuję pomocy na jutro muszę to mieć zrobione pomocy!!

1. Metalową kulkę naelektryzowano ujemnie. Oznacza to, że kulka:
A. nie ma elektronów C. ma nadmiar elektronów
B. ma niedobór elektronów D. ma nadmiar protonów

2. Pole elektryczne, przenosząc ładunek 50nC między dwoma punktami, wykonało pracę 2mJ. Jakie jest napięcie między tymi punktami pola?
A. 100kV B.40kV C. 20kV D.5kV

3. Jednostką pojemności jest:
A. farad B. dżul C. wolt D. kulomb


Prosze o napisanie poprawnych odpowiedzi...

3

Odpowiedzi

2009-10-14T21:11:24+02:00
2009-10-14T21:14:41+02:00
1:A
2:D
3:D
ale nie jestem pewnia 2; p
4 5 4
2009-10-14T21:19:50+02:00
1. oznacza to ze kulka ma nadmiar ladunkow ujemnych-elektronow.
czyli C

2. B
3. A - farad (F) – jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI)