PODCZAS ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ PRZYJMIJ, ŻE CIAŁA NALEKTRYZOWANE SĄ KULISTE A ICH WYMIARY SĄ ZNACZNIE MNIEJSZE OD ODLEGŁOŚCI MIĘDZY NIMI. PRZYJMIJ K = 9 * 10⁹ N x m²/C². KORZYSTAJ ZE WZORU: f = k Q₁Q₂/r².

Oblicz wartości sił oddziaływań elektrostatycznych między ciałami naelektryzowanymi ujemnie ładunkami elektrycznymi q₁= 5 uC i q₂ = 1 uC. odleglośc między ciałami wynosi 30 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:01:30+01:00
Q1=5μC=5*10^-6 C
q2=1μC=10^-6 C
r=30cm=0,3m
k=9*10^9 N*m²/C²
F=?
---------------------------------------
F=k*q1*q2/r²=9*10^9 * 5*10^-6 * 10^-6 /0,3²=0,5N