Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:05:17+01:00
Legenda głosi, że gdy westalka uległszy przemocy, wydała na świat bliźnięta, jako ojca potomstwa o niepewnym pochodzeniu wymieniła samego Marsa. Lecz ani bogowie, ani ludzie nie zdołali osłonić jej i dzieci przed okrutnym królem: kapłankę zakuto w kajdany i wtrącono do więzienia, a chłopców kazał wrzucić w nurt rzeki. Szcześliwym zrządzeniem bogów wylał wtedy Tybr poza brzegi, tworząc płytkie bagna. Według podania płytka woda osadziła wreszcie na mieliźnie korytko z dziećmi, wtedy spragniona wilczyca z gór przybiegła,słysząc kwilenie dzico. Wtedy je nakarmiła. Romulus i Remus wyrośli i postanowili założyć miasto w tych okolicach, gdzie ich wyrzucono i gdzie się wychowali.
2 3 2
2010-02-20T16:06:55+01:00
Według legendy przekazywanej przez Rzymian miasto Roma (Rzym) na półwyspie Apenińskim, nad rzeką Tyber założono w 753 roku p.n.e.Pierwszym królem Rzymu był Romulus. W końcu VI wieku p.n.e w Rzymie nastąpiła zmiana ustrojów, czyli sposobu sprawowania władzy. Królestwo (monarchia) w którym władzę sprawował monarcha (król), zostało zastąpione republiką. Słowo to w języku łacińskim oznacza ,,rzecz publiczną", tzn., że władza w państwie należy do ogółu obywateli. Później nastąpiło cesarstwo. Żądził wówczas cezar. Źródłem sukcesów militarnych Rzymu była dobrze zorganizowana armia. W starożytności Rzym był państwem-miastem, które w wynikulicznych podbojów stworzyło potężne imperium.
1 3 1
2010-02-20T16:16:48+01:00
Według tradycji starożytny Rzym powstał w 753 r p.n.e. Jego założycielami byłi dwaj bracie: Romulus i Remus, wywodzący się od Eneasza, który uszedł wraz z towarzyszami z płonącej Troi i po długiej wędrówce osiedlił się w Lacjum na Półwyspie Apenińskim. Według legendy matką Romulusa i Remusa była córka Numitora, Rea Sylwia będąca kapłanką bogini Westy, a ojcem bóg wojny- Mars.
Najstarsze ślady osadnictwa nad Tybrem pochodzą z okresu między 1000-800 r p.n.e. Zamieszkujący te tereny Italikowie i Latynowie zajmowali się głównie hodowlą bydła. Szybszy rozwój tych terenów nastąpił dopiero po pojawieniu się tu Etrusków, którzy do Italii przybyli z Azji i założyli w żyznej Toskanii swoje miasto. W odróżnieniu od miejscowej ludności, utrzymywali kontakty handlowe z Grekami i Felicjanami. Opanowali także wiele pożytecznych umiejętności min. byli mistrzami w obróbce brązu, potrafili wydobywać i wytapiać rudę żelaza i posługiwali się własnym pismem. W VII i VI wieku podporządkowali sobie północną i środkową Italię, a ich władza rozciągnęła się na obszar Rzymu, o czym świadczy fakt, że trzej ostatni królowie rzymscy byli Etruskami.
Początkowo Rzymem władali królowie, według tradycji było ich siedmiu: 1 królem był legendarny Romulus, a ostatnim Tarkwiniusz Pyszny, którego w 509 roku obalono i wygnano z Rzymu, od tego czasu Rzym był republiką.

Społeczeństwo Rzymskie na początku istnienie:
a) Patrycjusze- potomkowie rodów uprzywilejowanych, płacili podatki, mieli obowiązek służby w wojsku i zasiadali w Zgromadzeniu Ludowym.
b) Plebejusze- ludność wolna żyjąca na koszt państwa
c) niewolnicy

proszę o naj...
1 5 1