Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T16:23:25+01:00
>Beneficjum - dożywotnie prawo do czerpania dochodów, związanych z piastowaniem określonego urzędu kościelnego istniejące od ok. X wieku.
>Setnik - Setnik to dowódca oddziału wojskowego, składającego się ze stu osób.
>Kapitularz - pomieszczenie klasztorne służące zakonnikom do zebrań. Także sala zebrań kapituły kanoników.
>Felonia – w średniowiecznym prawie lennym - złamanie zobowiązań przez wasala lub seniora. Karą za niewywiązanie się z umowy była utrata lenna lub zwierzchnictwa lennego.
>Prepozyt - w Kościele rzymskokatolickim przewodniczący kapituły kanoników - kapituły katedralnej lub kolegiackiej oraz w Zgromadzeniu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, często w randze prałata lub infułata.
>Wasal - początkowo (wczesne średniowiecze) wolny oddający się pod opiekę seniora w akcie komendacji. W zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
>Senior - Feudał sprawujący władzę nad podległymi mu wasalami, także przydomek, który otrzymywał wasal, gdy podzielił swoją ziemię i oddał ją innym wasalom. W okresie rozbicia dzielnicowego także najstarszy z Piastów, któremu podlegali książęta dzielnicowi.
>Agnaci - starożytnym Rzymie członkowie rodziny, których pokrewieństwo było oparte wyłącznie na stosunku prawnym, wynikającym z podporządkowania władzy ojca; ponieważ władza ta przechodziła wyłącznie na mężczyzn, niekiedy a. nazywa się krewnych w linii męskiej.
>Inwestytura - nadawanie stanowisk kościelnych przez monarchę przy jednoczesnym traktowaniu dóbr kościelnych przez monarchę jako lenna.
>Kognaci - w staroż. Rzymie krewni naturalni, których pokrewieństwo było oparte na związkach krwi, w odróżnieniu od agnatów; także krewni naturalni ze strony ojca lub matki.
1 5 1