1. Omów sytuację Izraelitów w Egipcie i okoliczności ucieczki z Egiptu.
2. Kim był prorok w ówczesnym Izraelu i jaką misje otrzymywał od Boga Jahwe?
3. W jakich okolicznościach powstała Apokalipsa? (kto jest jej autorem i jaką problematykę omawia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T08:26:43+02:00
Ad2. Prorok była to osoba wybrana przez Boga po to aby głosić słowa boże i nauczać ludzi żyć według nich.
Jego misją było nakłanianie ludzi do życia według przykazań