Oblicz ile procent czystego węglanu wapnia zawierała skała wapienna, jeżeli w rekacji 30 g tej skały z 0,3 dm3 2-molowego roztworu kwasu solnego wydzieliło się 0,56dm3 dwutlenku węgla. Jaka powinna być zawartość procentowa węglanu wapnia w próbce, alby przereagowała cała ilość użytego roztwioru kwasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:17:13+01:00
1. CaCO3 + 2 HCl--> CaCl2 + H2O + CO2
m CaCO3 - 100g
V 1 mol CO2 - 22,4dm3
100g-22,4dm3
x-0,56dm3
x=2,5g
2,5g*100%/30g=8,33%

Cm=n/V
CmV=n
2mol/dm3*0,3dm3=0,6mol
n=m/M
nM=m
0,6mol*36,5g/mol=21,9g

100g-73g
y-21,9g
y=30g
powinno być 100% CaCO3 w skale
1 1 1