Odpowiedzi

2010-02-20T16:10:18+01:00
Kultura osobista jest to umiejętność odpowiedniego zachowania się w określonej sytuacji.
2010-02-20T16:10:19+01:00
Celem moich rozważań będzie odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście kultura osobista człowieka pomaga mu w życiu, czy jest niepotrzebna. Kultura osobista to nasz „wewnętrzny głos”, który mówi nam jak zachować się w danej sytuacji. To także nasz wygląd i dbanie o zdrowie swoje i innych.
Jestem zdania, że kultura człowieka pomaga mu w życiu codziennym. Dzięki niej inni widza nas jako osoby mądre. Można powiedzieć, że nasze zachowanie jest własną „wizytówką”. Kultura osobista to nie tylko nienaganne maniery, ale również wysoki poziom edukacji ogólnej i logicznego myślenia.
Na poparcie mojego stanowiska mogę przytoczyć wiele różnych argumentów. Po pierwsze kultura osobista to inaczej nasza godność. To właśnie własnym zachowaniem reprezentujemy siebie. Jeżeli zwracamy się do kogoś w sposób kulturalny możemy oczekiwać również kulturalnej odpowiedzi. Forma naszego zachowania i wypowiedzi świadczy o naszym wykształceniu. Odpowiednie, kulturalne zachowanie oznacza, że cos sobą reprezentujemy. Nie zapominajmy o starym przysłowiu: „Jakim Cię widzą, takim Cię piszą” Jesteśmy szanowani przez innych i łatwiej nam przychodzi wiele rzeczy, ponieważ inni liczą się z naszym zdaniem i uważają nas za osoby na tzw. wysokim stanowisku i poziomie.
Chcę zwrócić uwagę na to, że nasze normy zachowania unaoczniają warunki w jakich dorastaliśmy. Przedstawiają w pewnym stopniu naszą rodzinę, dom oraz atmosferę jaka w nim panuje. Jeżeli zauważymy źle wychowane dziecko to myślimy właśnie o rodzicach, którzy je wychowali. Nikt z nas przecież nie chce, aby ktoś obcy źle wyrażał się o naszych rodzicach. Nie możemy więc skalać dobrego imienia naszego i przede wszystkim naszej rodziny.
Nie należy zapominać również o tym, że czasami zdarza się, iż kultura osobista jest jedyną rzeczą jaką mamy. Nikt nie może nas jej pozbawić. Nasza godność jest faktem istnienia naszej osoby. Nawet jeśli wszystko utracimy, ona zawsze pozostaje.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że kultura osobista jest potrzebna człowiekowi w jego codziennym życiu i na pewno mu je ułatwia. Dowodzą tego powyższe argumenty, które wymieniłam udowadniając tę tezę. Myślę, że powinniśmy kłaść duży naciska na naszą kulturę i zachowanie, aby odnaleźć się w tym świecie i być kimś.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:11:02+01:00
Kultura osobista obejmuje między innymi normy i wzory postępowania, prawa, a także zwyczaje, oraz zasady określające stosunki międzyludzkie. Zaliczamy do niej normy regulujące na przykład sposoby witania się, zasady dobierania stroju w zależności od okazji , sposoby pełnienia roli ucznia.

Kultura osobista:
• Przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkole
• Okazywanie szacunku i życzliwości wobec rówieśników i osób dorosłych
• Dbałość o kulturę języka, niestosowanie wulgaryzmów
• Niepalenie papierosów na terenie szkoły
• Nie spożywanie napojów alkoholowych
• Dbałość o wygląd
Człowiek który posiada kulture osobistą potrafi się zachować odpowiednio w każdej sytuacji.
dajjjjjjjjjjjjjj naj
pLiZ