Podziel niżej podane reakcje na reakcje łączenia, rozkładu i wymiany:
1) C₆H₁₂O₆ → 6C + 6H₂O
2) FeCl₂ +Na₂S → Mg₃N
3)3Mg + N₂ → Mg₃N
4) 2NH₃ + 3Mg → Mg₃N₂ + 3H
5) NH₃ + CO₂ + H₂O →NH₄HCO₃
6) 3HClO₃ → 2ClO₂ + HClO₄ + H₂O

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:15:52+01:00
Łaczenia:2,3,5
rozkładu:1,6,
wymiany:4,
2 4 2
2010-02-20T16:16:43+01:00
1) C₆H₁₂O₆ → 6C + 6H₂O - rozkładu
2) FeCl₂ +Na₂S → Mg₃N - łączenia
3)3Mg + N₂ → Mg₃N - - łączenia
4) 2NH₃ + 3Mg → Mg₃N₂ + 3H - wymiany
5) NH₃ + CO₂ + H₂O →NH₄HCO₃ - łączenia
6) 3HClO₃ → 2ClO₂ + HClO₄ + H₂O - rozkładu
3 3 3