Hej mam potrzebuje rozwiązać w programie c++ dwa zadania a nie wiem jak to zrobić pomóżcie pilne:
1) napisać program który rozwiązuje równanie liniowe ax+b=0
2)napisać program który rozwiązuje równanie kwadratowe ax2+bx+c=0
Dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:37:51+01:00
Rozwiązanie zadania 1):


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
float a,b;
cout<<"Rownanie: ax+b = 0"<<endl;
cout<<"Podaj a:"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Podaj b:"<<endl;
cin>>b;
if(a == 0 && b==0)
{
cout<<"Rownanie jest tozsamosciowe"<<endl;
} else if(a==0 && b!=0)
{
cout<<"Rownanie jest sprzeczne"<<endl;
}
else
{
float x = -b/a;
cout<<"Rozwiazanie: "<<x<<endl;
}

system("PAUSE");
return 0;
}Rozwiązanie zadania 2):


#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
float a,b,c;
cout<<"Rownanie: ax^2+bx+c = 0"<<endl;
cout<<"Podaj a:"<<endl;
cin>>a;
cout<<"Podaj b:"<<endl;
cin>>b;
cout<<"Podaj c:"<<endl;
cin>>c;

if( a == 0 )
{
if(b == 0 && c==0)
{
cout<<"Rownanie jest tozsamosciowe"<<endl;
}
else if(b == 0 && c!=0)
{
cout<<"Rownanie jest sprzeczne"<<endl;
}
else
{
float x = -c/b;
cout<<"Rozwiazanie:"<<endl;
cout<<"x="<<x<<endl;
}
}
else
{
float delta = b*b - 4*a*c;
if( delta > 0 )
{
float pdelta = sqrt(delta);
float x1 = (-b-pdelta)/(2*a);
float x2 = (-b+pdelta)/(2*a);

cout<<"Rozwiazanie:"<<endl;
cout<<"x1= "<<x1<<endl;
cout<<"x2= "<<x2<<endl;
}
else if ( delta == 0)
{
float x = -b/(2*a);
cout<<"Rozwiazanie:"<<endl;
cout<<"x="<<x<<endl;
}
else
{
cout<<"Brak pierwiastkow rzeczywistych"<<endl;
}
}

system("PAUSE");
return 0;
}