Z tego co mi wiadomo jest 16 czasów w angielskim:

1.Present Simple
2.Present Continuouse
3.Present Perfect
4.Present Perfect Continouse
5.Past Simple
6.Past Continouse
7.Past Perfect
8.Past Perfect Continouse
9.Future Simple
10.Future Continouse
11.Future Perfect
12.Future Perfect Continouse
13.Future Simple-in-the past
14.Future COntinouse-in-the past
15.Future Perfect-in-the past
16.Future Perfect Continouse-in-the past

Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć w jakich sytuacjach ich używamy?

Dzięki wielkie ; ***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:00:47+01:00
1. Zastosowanie:cz. tego używamy mówiąc o czynnościach codziennych i powtarzających się lub stanach trwałych

2.zastosowanie: *mówiąc o:czynnościach odbywających się w chwili obecneh. He's doing his homework now
*czynnościach odbywających się w okresie który rozpoczął się przez momentem mówienia i zakończył sie po nim
Robert is working hard this week to finish this project
*planach na najbliższą przyszłość

3.Zastosowanie:opisując:* czynnosci lub stany które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.He has worked in this company for five years
*zdarzenia, które miały miejsce niedawno a ich skutki nadal obserwujemy. He has broken his leg. He can't walk
*czynności które wydarzyły się kiedyś w przeszłości w czasie który jest nie istotny lub nieznany. He has visited Spain twice.

4.Present Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej.I've been cleaning my flat since 5 p.m.

5.Past simple używamy mówiąc o czynnosciach które wydarzyły się w określonym momencie w przeszłości. I finished an hour ago.

6.Past continuous używamy opisując: *czynność która odbywała się we wskazanym momencie w przeszłosci. nie wiemy kiedy się zaczęła ani kiedy się skończyła.
*czynność która trwała w momencie gdy wydarzyło się coś innego co ją przerwało lub zakłóciło. Czynność dłuższą która trwała od jakiegoś czasy opisujemy używając pas continuous czynność krótszą past simple. He was walking down the street when he saw his friend Tom.
*dwie lub więcej czynności odbywające sie w tym samym czasie w przeszłości. I was reading a book while my brother was listening to music.
*tło jakiegoś wydarzenia lub czynnosci. The sun was shining and the birds were singing Peter woke up...

7. Past Perfect opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.When Tom arrived late at night, Sue had already gone to bed.
*Czas ten opisuje także czynność dokonaną przed określonym momentem w przeszłości.By that time we had finished all our tasks.
*Past Perfect użyjemy także aby wyrazić zamiar, postanowienie, które nie doszło do skutku.She had hoped to meet him finally.

8.
Czas ten stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność trwała (lub nie) przez pewien czas, aż do rozpoczęcia się drugiej czynności.We had been waiting for 30 minutes before we decided to call him.
*Past Perfect Continuous podkreśla, że dana czynność trwała pewien czas. Porównajmy Past Perfect Continuous i Past Perfect:
I went for a walk when I had finished my work.

9.Czasu Future Simple użyjemy, jeśli podejmujemy decyzję
I'll call you tomorrow.
*uważamy jakieś wydarzenie za pewne lub bardzo prawdopodobne, jesteśmy przekonani o tym
Don't worry, he'll come back to you.
*oferując pomoc, prosząc o pomoc, prosząc uprzejmie o coś
Will you please post this letter?

10.Za pomocą Future Continuous mówimy o ciągłej czynności, która będzie (lub nie będzie) się działa w przyszłości
I'll be preparing dinner tomorrow at 2.
*propozycja pomocy (lub prośba o pomoc) z wyraźnym zaznaczeniem, że czynność ma być wykonana "przy okazji", nie będzie kłopotliwa
You can give Mary the message to Peter, she'll be seeing him tomorrow anyway.

11. Czas Future Perfect jest czasem, którego używa się do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność, bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o 'skończonej', 'dokonanej' czynności.

12. Ten czas określa czynność ciągłą (długoterminową), która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości. Różnica między tym czasem a czasem Future Perfect polega jedynie na tym, że właśnie tę ciągłość chcemy podkreślić.
I have just started saving for my trip to Africa. By July I'll have been saving already for 7 months. Maybe I will save enough.

13.- Gdy opowiadając o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, chcemy wyrazić przyszłość z punktu widzenia tamtej chwili (stosujemy głównie w języku pisanym, rzadko w mowie potocznej).

We had to go to bed early because we would have a meeting early next morning.

- używamy do nazywania tego, co ktoś robił przez dłuższy czas w dalekiej przeszłości i prawdopodobnie już nie robi

My grandfather would make me sit on his lap and tell about the war.

14.Gdy opowiadając o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, chcemy wyrazić przyszłośc z punktu widzenia tamtej chwili (stosujemy głównie w języku pisanym, rzadko w mowie potocznej).

15.16. Nie wiem
3 5 3