Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T21:29:43+02:00
F = G x m x m / r^2
F = G x 100x100/4
G= 6,6 x 10 ^-11 - stala grawitacyjna, mozna znalesc w necie
F = 6,6 x 10 ^-11 x 10^4 /4
F = 6,6 x 10^-7 /4 = 1,65 x 10^-7


Ciala te dzialaja na siebie sila rowna 1,65 x 10^-7 N
Znak ^x znaczy liczba do potegi x.
2009-10-14T21:44:57+02:00
Wykorzystujemy wzór na siłę grawitacji
F=m₁m₂/r² × G

m₁ i m₂ są sobie równe
r to odległość między ciałami
G to stała grawitacji podana w karcie wzorów, wynosi: 6,67×10⁻¹¹ Nm²/kg²

Podstawiamy podane dane do wzoru:

F=100×100/2² × 6,67 × 10⁻¹¹
F=1,6675 × 10⁻⁷ [N]

:)