Odpowiedzi

2010-02-21T13:37:59+01:00
Skutki nadmiernej podaży pracy:
- rynek pracodawcy
- nadmiar siły roboczej
- nierównowaga na rynku pracy
- bezrobocie
- problemy społeczne (alkoholizm, narkomania)
- niskie wynagrodzenia, niska cena pracy