Odpowiedzi

2010-02-20T17:09:26+01:00
Ms - masa cukru
mr = 1 kg = 1000g
Cp = ms*100%/mr
ms = Cp*mr/100%
ms= 20%*1000g/100% =200g
m wody +ms = mr
m wody = mr - ms
m wody = 1000g - 200g = 800g
d wody = 1g/cm3
zatem V wody = 800 cm3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T18:45:00+01:00
Ile cukru jest potrzebne?
20% z 1 kg = 0,2 * 1000 g = 200 g cukru
Jaka objetość wody jest potrzebna? (zakładamy, iż gęstość wody wynosi 1g/cm^3)?
(1000 g - 200 g) m : 1 g/cm^3 = 800 g * 1 cm^3/g = 800 cm^3
Odp.: Potrzeba 200 gramów cukru i 800 cm^3 wody.