Odpowiedzi

2010-02-20T16:39:07+01:00
Wiele gatunków zagrożonych wyginięciem. W Polsce wszystkie płazy są chronione (na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r.), przy czym żaby: jeziorkowa, wodna i śmieszka tylko w okresie od 1 marca do 31 maja. Ochrona płazów sprowadza się głównie do ochrony siedlisk, tj. stosunkowo płytkich zbiorników słodkowodnych i terenów w ich pobliżu. Wiąże się to z ochroną wody przed zanieczyszczeniami chemicznymi oraz tworzeniem w wodzie i jej okolicach wysypisk śmieci. Płazom (szczególnie żabom) należy umożliwić coroczne wędrówki. Nierzadko bywa tak, że ich trasy poprzecinane są drogami lub wałami, a także niezabezpieczonymi studzienkami, co stanowi jedną z głównych przyczyn zmniejszania się liczby tych zwierząt. W celu ich ratowania można stawiać znaki ostrzegawcze i taśmy zabezpieczające zwierzęta przed wtargnięciem na drogę.
7 3 7