2.Twój angielski współpasażer podróży pociągiem chce otworzyć okno w przedziale.
• Uprzejmie wyraź sprzeciw, przedstawiając swój powód.
• Zaproponuj inne wyjście z sytuacji.
• Przystań na propozycję współpasażera.

Proszę o napisanie i przetłumaczenie.

2

Odpowiedzi

2010-02-20T16:55:11+01:00
1.Proszę nie otwierać okna bo jestem chory-I ask to does not unlock window because I am ill.

2.Proszę przesiąśc się do innego wagonu.-I ask to change seat to different car.

3.Jeżeli pan musi otworzyć to ja się przesiądę.-If mister has to unlock this I will change seat.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:58:10+01:00
Pytanie: Do you mind if I open the window? (Nie będziesz miał nic przeciwko, jeżeli otworzę okno?)

Sprzeciw: I'm afraid I do. It's a bit cold (Obawiam się, że tak. Jest trochę za zimno)

Propozycja: I'm afraid I do. Maybe you should change compartment on the train? (Obawiam się, że tak. Może powinieneś zmienić przedział w pociągu?)

Zgoda: No, please do <lub> No, I don't mind (Nie, proszę zrób to <lub> Nie nie będę miał nic przeciwko)