Odpowiedzi

2010-02-20T16:42:44+01:00
Cyryl i Metody prowadzili swoje misje w Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi Kijowskiej.
93 3 93
2010-02-20T16:43:00+01:00
Cyryl (ok. 827-869) i Metody (ok. 815-885) byli synami wyższego cesarskiego urzędnika, dlatego też otrzymali solidne wykształcenie. Jako greccy misjonarze, zasłużyli się w dziele wprowadzania ziem słowiańskich do kręgu kultury chrześcijańskiej. Przeszczepili na ziemie słowiańskie nie tylko chrześcijaństwo, ale także kulturę starożytnej Grecji kontynuowanej przez Bizancjum. Ich działalność okazała się ważna dla kultury Słowian. Dzięki nim rozpoczął się wśród plemion słowiańskich rozwój języka (są twórcami alfabetu słowiańskiego) i piśmiennictwa. (m.in. tłumaczyli teksty liturgiczne).
109 4 109