Odpowiedzi

2010-02-20T16:45:02+01:00
Szerokość Geograficzna kąt zawarty między płaszczyzną równika a kierunkiem pionu w danym miejscu na Ziemi. Wszystkie punkty położone na półkuli północnej mają szerokość geograficzną północną (Pn., N),zaś punkty na półkuli południowej mają
szerokość geograficzna południową (Pd., S). Mierzymy ją w stopniach od 0 – 90 .

Długość geograficzna kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną
południka 0 a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na Ziemi.
Na wschód od południka 0 – 180 jest półkula wschodnia i wszystkie punkty położone na tej półkuli mają długość geograficzna wschodnią (Wsch.,E), zaś wszystkie punkty położone na zachód od południka 0 – 180 mają długość geograficzną zachodnią(Zach., W), jest to półkula zachodnia.
2010-02-20T16:46:04+01:00
Szerokość geograficzna - jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy lokalną osią pionu a płaszczyzną równika.
Długość geograficzna -
Jest to miara kątowa między południkiem zerowym (Greenwich) a dowolnym innym południkiem.

Krótka zwięzła odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam