Karol wrzucał do swojej skarbonki dwuzłotówki i pięciozłotówki. Podczas ostatniego liczenia stwierdził, że liczba monet dwuzłotowych jest o 4 większa od liczby monet pięciozłotowych ale łączna wartość pięciozłotówek jest o 28zł większa od łącznej wartości dwuzłotówek. Ile pieniędzy uzbierał Karol w swojej skarbonce?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:14:08+01:00
X- ilość monet 2zł y - ilość monet 5zł

x= y + 4
5y = 2x +28

5y = 2(y +4) + 28
5y = 2 + 8 +28
3y = 36
y = 13

x = 13 + 4 = 17

13 * 2zl + 17 * 5zl = 156zl