Zad.1
Oblicz jaką objętośc w warunkach normalnych zajmie mieszanina zawierająca 1,806*10²⁵ cząstek H₂ i 1,4kg tlenku węgla (II).
Zad.2
Przeprowadzono reakcje kwasu siarkowego (VI) z chlorkiem wapnia, oblicz masę wydzielonego osadu siarczanu (VI) wapnia , jeśli do reakcji użyto 25g kwasu siarkowego (VI).
Zad.3
Kwas fosforowy (V) poddano zobojętnianiu za pomocą wodorotlenku potasu. Oblicz ile gramów kwasu można zobojętnić używając 14 gramów wodorotlenku potasu.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T12:28:52+01:00
Zad.1
Oblicz jaką objętośc w warunkach normalnych zajmie mieszanina zawierająca 1,806*10²⁵ cząstek H₂ i 1,4kg tlenku węgla (II).

CO

28g - 1 mol
1400g - x
x=50 moli

H2

6,023 * 10^23 - 1 mol
1,806 * 10 ^ 25 - x
x = 30 moli


1 mol - 22,4dm3
80 moli - x
x = 1792dm3 = 1,792 m3Odp. Mieszanina zajmie objętość 1,792m3.


Zad.2
Przeprowadzono reakcje kwasu siarkowego (VI) z chlorkiem wapnia, oblicz masę wydzielonego osadu siarczanu (VI) wapnia , jeśli do reakcji użyto 25g kwasu siarkowego (VI).


H2SO4 + CaCl2 = CaSO4 + 2HCl

98g - 136g
25g - xg
x = 35g

Odp. Masa osadu wynosi 35 g


Zad.3
Kwas fosforowy (V) poddano zobojętnianiu za pomocą wodorotlenku potasu. Oblicz ile gramów kwasu można zobojętnić używając 14 gramów wodorotlenku potasu.

H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O

98g - 168g
x - 14g
x = 8,2g

Odp. Można zobojętnić 8,2g kwasu