1. Chloran (V) potasu o wzorze KClO3 podczas ogrzewania rozkłada się z wydzieleniem chlorku potasu i tlenu cząsteczkowego. Oblicz, ile atomów tlenu otrzmano z rozkładu 50 gramów KClO3 zawierającego 5 % zanieczyszczeń.

2. Na ile cm3 wody należy podziałać sodem aby wydzieliło się tyle cm3 wodoru, ile powstaje w reakcji 2 g potasu z wodą.

1

Odpowiedzi

2016-07-15T12:28:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) Jeżeli sól zawiera 5% zanieczyszczeń, tzn. że jest czystość wynosi 95%
50g soli ---- 100%
xg soli ------- 95%
x = 47,5g soli

mKClO₃=122,5u
2KClO₃ ---> 2KCl + 3O₂
2*122,5g soli ---- 6*6,02*10²³ at. tlenu
47,5g soli -------- x at.
x = 7*10²³ at. tlenu

2) Gęstość wody d=1g/cm³, więc masa jest równa jej objętości.
mK=39u
2K + 2H₂O ---> 2KOH + H₂
2*39g K ---- 22400cm³ H₂
2g K ---- xcm³ H₂
x = 574,36cm³ H₂

2Na + 2H₂O ---> 2NaOH + H₂
2*18cm³ wody ----- 22400cm³ H₂
xcm³ wody --------- 574,36cm³ H₂
x = 0,9cm³ wody
1 5 1